ETIKETT: GRAFOLÓGIA ÉS BIZALOM

ETIKETT: GRAFOLÓGIA ÉS BIZALOM

ETIKETT: GRAFOLÓGIA ÉS BIZALOM

ETIKETT: GRAFOLÓGIA ÉS BIZALOM bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
4 Flares Filament.io 4 Flares ×

Kevés olyan szakma van e földkerekségen, amelyik annyira megosztja az embereket, mint a grafológia. Van, aki mélyen elkötelezett híve, de vannak, akik csak legyintenek rá, mások gyanakvással fogadják, sőt egyenesen kuruzslásnak tartják a grafológiát. Pedig a grafológusok között is van kiváló szakember szép számmal, és olyan is, akikkel kevéssé büszkélkedhet a grafológus szakma – megjegyzem pont úgy, mint akármilyen más mesterség esetében!

A grafológiai vélemény semmiképp sem lehet ítélkezés, vagy kritika! Sokkal inkább egyfajta látlelet az író személy írás pillanatában rögzített személyiség jellemzőiről. Mivel a grafológusi munka során a legtöbb esetben írásbeli jellemrajz készül, a grafológus szakembernek tisztában kell lennie azzal, hogy a szavainak súlya van. Vizsgálati eredményeit egyértelműen, de kellő tapintattal – az értékek és erények mellett a gyenge pontokra is kitérve – a megrendelő sajátosságait szem előtt tartva kell közölnie. A megfogalmazás nyelvezetének a szakszerűség mellett kellő árnyaltsággal szükséges bemutatnia a feltárt jellemvonásokat. A grafológus olyan segítő szakember, aki önérdektől mentes, objektív képet fest a vizsgált kézírásról, miközben támogató, értékteremtő tevékenységet végez.

A grafológia tanulható, de hogy kiből lesz jó grafológus, azt nem csupán a szakmai tudás és tapasztalat, hanem a grafológus személyisége, érzelmi intelligenciája is jelentősen befolyásolja. Ahogyan a legtöbb humán tevékenységet végző szakember esetében, a grafológusok tekintetében is elengedhetetlen az alapos ön- és emberismeret. A magas szintű szakmai tudás érdekében nélkülözhetetlen a folyamatos önfejlesztés nem csak az íráselemzés legújabb eredményei tekintetében, de legalább ennyire fontos a pszichológiai ismeretek elmélyítése is.

Segítő szakember lévén a grafológus a szaktudás mellett a személyiségével is dolgozik. Az ügyfelek részéről jogos elvárás, hogy a grafológus tisztességesen és messzemenő diszkrécióval járjon el. Tevékenysége során mindvégig lelkiismeretesen, az ügyfél igényeit és érdekeit szem előtt tartva mértéktartó, de őszinte magatartást tanúsítson. Az, hogy a kézíráselemzés korrekt eljárás legyen, nem pusztán a grafológus becsületére van bízva!

A grafológus tevékenységét etikai és jogi előírások egyaránt szabályozzák. Ennek központjában az ügyfelek személyhez fűződő jogainak védelme úgy, mint a becsület és az emberi méltóság (Ptk. 76. §), a jó hírnév védelme (Ptk. 78. §), a levéltitok, magántitok (Ptk. 81. §), valamint az adatkezelés (Ptk. (83. §) tiszteletben tartása áll. A grafológusi munkához fűződő jogok és kötelezettségek erkölcsi előírásait az Etikai Kódex tartalmazza.

A grafológust valamennyi, a tevékenysége során tudomására jutott adat, információ tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, amely alól kizárólag az a személy mentheti fel, akire az információk vonatkoznak.

Fontos kitétel, hogy a grafológus csak olyan kézírást elemezhet, amelynek írója az elemzéshez (írásban) hozzájárult. Kiskorúak esetében (18 év alatti személyek) ezt a hozzájárulást a szülő (törvényes képviselő) állítja ki. Amennyiben harmadik fél (pl.: munkáltató, fejvadász) a megbízó, az ő felelőssége, hogy a jelölteket a kézírás vizsgálatáról előzetesen tájékoztassa, és ahhoz a hozzájárulásukat kérje. A grafológiai vizsgálat kizárólag a megbízó által meghatározott, a munkakör ellátásához szükséges jellemzőkre terjedhet ki. A megbízást nem érintő egyéb tulajdonságok már a személyiségvédelem jogi megítélése alá esnek és azokról a grafológus nem szolgáltathat semmiféle információt.

De nem csak az ügyfelet, magát a grafológust is védi a jog és az etikai irányelvek. A kézírás elemezhetőségének kritériumait a grafológus szakma szabályozza, így azokról a grafológusnak joga van iránymutatást adni és előzetesen informálódni. (videó)

Amennyiben a megbízással kapcsolatban bármilyen objektivitást zavaró tényező (érzelmi ok, elfogultság) felmerül, vissza kell utasítania a felkérést. Ha munkája során olyan problémák kerülnek felszínre, amelyek megoldása kívül esik grafológusi kompetenciáján, megtagadhatja az elemzést és megfelelő szakemberhez irányíthatja az ügyfelet.

A grafológiai vizsgálat olyan személyiségfeltáró módszer, amely a vizsgált személy távollétében is elvégezhető. Valószínűleg a bevezetőben említett fenntartások egy része is ebből ered. Ugyanis ma még kevesen tekintik a kézírásukat a személyüket érintő mélyre ható információk forrásaként. Éppen ezért a kézírással szemben óvatlanok, az többnyire könnyen hozzáférhető bárki számára, de azzal nem számolnak, hogy a szakavatott szem számára bárhol és bármikor betekintést enged a személyiség rétegeibe. Fontos tudni, hogy a grafológus csak olyan feladatot vállalhat el, amelyhez az író személy a beleegyezését és írásos megbízást ad. A grafológus öncélú kutakodása, vájkálása illetéktelen és durva beavatkozásnak számít, ezért mindenképpen elítélendő cselekedet.

Természetesen teljes körű garanciát senki sem adhat arra nézve, hogy minden egyes grafológus kifogástalan etikai és morális elvek szerint jár el. Kollégáik feddhetetlenségét egyetlen szakma képviselői sem biztosíthatják az ügyfelek számára. Azért leendő ügyfélként nem árt egy-két dologra oda figyelni, mielőtt grafológiai megbízást adnánk.

  • Kezdetben a publikációk, szakmai eseményeket, rendezvényeken való részvétel, valamint a referenciamunkák is jó támpontot adhatnak a tájékozódáshoz.
  • Egy komolyabb megbízás előtt érdemesebb kisebb, ún. gyorselemzéssel megbízni a kiszemelt grafológust. Az ilyen elemzések döntő többsége szóban történik és csekély anyagi és időbeli ráfordítást igényel. A személyes benyomások pedig bizonyára sokat segítenek a döntésben.
  • Mivel nincs két egyforma kézírás, minden egyes grafológiai vizsgálat egyedi, komoly szellemi, alkotó tevékenységnek számít. Az igényes, körültekintő és kellő alapossággal végzett kézírás elemezés nem tartozik az olcsó szolgáltatások közé. Megbízás előtt érdemes tehát az árak tekintetében is összehasonlítást végezni és nem tanácsos a legalacsonyabb árkategóriájú szolgáltatást választani, mert ez esetben is igaz lehet a mondás: „olcsó húsnak híg a leve”!

Az érvek és ellenérvek dacára mindenkit csak bátorítani tudok a tekintetben, hogy grafológusi vizsgálatot végeztessen a saját kézírásáról, mert garantáltan életre szóló élményekkel gazdagodhat. Figyelemreméltó tény, hogy önmagunk megismerésének nincs még egy olyan egyszerű, gyors és költséghatékony módja, mint amit a kézíráselemzés nyújt.

 

Jó szerencsét!

Humanilla_névaláírás

Fotó: manualidades.facilisimo.com
4 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 2 Filament.io 4 Flares ×

Kapcsolódó bejegyzések

Humanilla a közösségi médiában

HÍRLEVÉL

ÖNFEJLESZTŐ E-KURZUS
HA KELL EGY KIS BIZTATÁS...
Hasznos tanácsok, praktikus ötletek hetente
+ hétvégi blogösszefoglaló, hogy
ne maradj le semmiről.

Igen, szeretnék feliratkozni a humanilla.hu weboldal hírlevelére.

Back to Top

EL NE FELEJTSD LETÖLTENI AZ AJÁNDÉKOKAT!